Home » Tổng Hợp

Tổng Hợp

Chinh Phục Fansipan

Thích là nhích, muốn là làm, cứ đi rồi sẽ đến!  Nào cùng leo FAN! Tôi và nhiều bạn chọn ngày đặc biệt: – 2012.2012: xuất phát vào ngày độc nhất – 21.12.2012: tăng tốc vào ngày Tận thế 1 – 22.12.2012: bứt phá xuyên rừng với tinh thần ngày quân đội Việt Nam – 23.12.2012: chạm đỉnh ngày Tận ...

Read More »

Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam 2011

1 năm trôi qua lại già thêm 1 tuổi, cuối cùng cũng kết thúc 1 năm mình sống cho đi mà không cần nhận lại nhiều người nói mình đúng là 1 thằng ngu. Ấy vậy mà những người ấy lại trả nghĩa lại mình đúng những gì mà mình đã tặng họ :D . Cuộc đời thật là thú ...

Read More »