Home » Status gạch ngang

Status gạch ngang

Công cụ năng này giúp bạn làm Status gạch ngang cho Facebook, Yahoo, Twitter, Skype hay các mạng xã hội khác. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo tên Facebook có chữ gạch ngang như bình thường.

Chữ Muốn Gạch ngang
Chữ đã Gạch Ngang:

Lưu ý: khi sử dụng tool làm chữ gạch ngang để tạo tên cho tài khoản Facebook, nó sẽ chiếm rất nhiều ký tự.Vì vậy bạn cần đặt tên Facebook gạch ngang càng ngắn càng tốt mới được Facebook chấp nhận.
– Không thể sử dụng làm Status gạch ngang cho Google Plus +1

166 comments

  1. ♥ Libra ♥

  2. ̶N̶̶a̶̶t̶ ̶Đ̶̶e̶̶p̶

  3. ̶T̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶S̶̶a̶̶n̶̶h̶

  4. ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶c̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶

  5. ̶Đ̶̶ị̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶m̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶x̶̶ó̶̶a̶ ̶đ̶̶i̶̶.̶ ̶H̶̶ị̶ ̶h̶̶ị̶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *