Home » Photoshop Online

Photoshop Online

photoshop-onlinePhotoshop Online giúp bạn làm việc trực tuyến mà không cần cài đặt Photoshop.Tools pts online dưới đây khá được ưa chuộng bởi tính nhanh gọn không yêu cầu cài đặt nhưng vẫn đầy đủ các tính năng cơ bản.Bạn có thể chỉnh sửa ảnh , tải ảnh từ máy tính lên, chỉnh sửa trực tuyến với hàng hàng chục công cụ cơ bản sau đó tải về máy tính của mình ảnh đã chỉnh sửa với Photoshop Online đó.Tuy nhiên bạn cũng cần cài đặt Adboe Flash Player để sử dụng công cụ Photoshop Online này.

 

23 comments

  1. Biu Ănchimakciu Rứa

    chọn biểu tượng nào để ghi chữ lm fs

  2. Emyêubat Emlàemtép

    Biểu tượng Chữ A ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *